Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

1. Rekisterinpitäjä
Rekisterinpitäjä: Sopivasti Oy
Osoite: Mäenpääntie 457, 62200 Kauhava
Sähköposti: asiakaspalvelu@sopivasti.fi

2. Rekisteröidyt
Rekisterissä käsitellään Sopivasti Oy:n asiakkaiden, potentiaalisten asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden työntekijöiden tietoja (jäljempänä ”Rekisteröity”).

3. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus
Rekisterin käyttötarkoituksena on Rekisteröityjen henkilötietojen ajantasainen hallinta asiakkuuden aikana, asiakassuhteen hoito, asiakasviestintä ja markkinointi sekä tuotetakuisiin liittyvien dokumentaatioiden hallinta.

Henkilötietojen käsittely perustuu yksityisasiakkaiden osalta asiakkaan suostumukseen ja asiakasyritysten työntekijöiden osalta oikeutettuun etuun sopimuksien täytäntöönpanossa sekä lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää rekisteriä.

4. Käsiteltävät henkilötiedot
Asiakasrekisterissä käsitellään seuraavia Rekisteröityjen henkilö- ja yhteystietoja:
– nimi
– osoite
– sähköpostiosoite
– puhelinnumero
– tehtävänimike ja/tai rooli yrityksessä

5. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään Rekisteröidyltä itseltään.

6. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva
Sopivasti Oy käyttää digitaalisia palveluja henkilötietojen tallentamiseen ja käsittelyyn.
Sopivasti Oy:n tietoliikenneverkko ja digitaaliset sovellukset on suojattu palomuurilla ja salasanoilla, ja sen valvonnasta ja ylläpidosta on huolehdittu.

7. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot
Henkilötietoja voidaan luovuttaa Sopivasti Oy:n yhteistyökumppaneille Sopivasti Oy:n asiakassuhteisiin ja sopimuksiin liittyvien toimenpiteiden ja toimituspalveluiden toteuttamiseksi.

Henkilörekisterin teknisen ylläpidon toteuttava Sopivasti Oy:n yhteistyökumppani voi siirtää henkilötietoja soveltuvan yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

8. Henkilötietojen siirrot EU:in tai ETA:an
Sopivasti Oy voi käyttää henkilötietojen käsittelyssä palveluntarjoajia, jotka sijaitsevat EU:n tai ETA:n alueella. Henkilötietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle toteutetaan Rekisteröidyn antamalla suostumuksella.

9. Henkilötietojen säilytysaika
Sopivasti Oy säilyttää henkilötietoja niin kauan, kuin se on tarpeen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi tai lainsäädännön vaatiman ajan.

10. Alihankkijat ja yhteistyökumppanit
Sopivasti Oy:n alihankkijoille välitetään henkilörekisteritietoa valvotusti tiettyä nimettyä tarkoitusta varten ja ainoastaan työn suorittamista varten tarvittavat tiedot, kuten tuotteiden toimittamiseen ja laskuttamiseen liittyvät tiedot. Alihankkijoilla ei ole suoraa pääsyä Sopivasti Oy:n henkilörekistereihin.

Sopivasti Oy:n hankkimien ulkoistettujen palvelujen tarjoajien osalta on varmistettu Henkilötietolain toteutuminen salassapito- ja vaitiolosopimuksin.

11. Viranomaisyhteistyö ja poikkeamista tiedottaminen
Sopivasti Oy toimii vastuullisesti ja aktiivisesti noudattaen lainsäädännön mukaisia ohjeistuksia poikkeustilanteissa.

12. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa ja vaatia muutoksia itseään koskeviin tietoihin Sopivasti Oy:n rekistereissä Henkilötietolain mukaisesti.

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Tietopyynnöt ja tarkistusoikeus -kohdan mukaisesti.

13. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle
Jokaisella Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle, mikäli Rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

14. Tietopyynnöt ja tarkistusoikeus
Kaikki tietopyynnöt, tietojen tarkistuspyynnöt, tietojen tuhoamispyynnöt ja kysymykset tästä tietosuojaselosteesta sekä muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse asiakaspalvelu@sopivasti.fi -osoitteeseen.

15. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen
Sopivasti Oy pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä verkkosivuillaan https://Sopivasti.fi. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 28.04.2020.

YHTEYSTIEDOT:

Asiakaspalvelu on avoinna arkisin klo 10–14
Puhelin: 040 6784041
Sähköposti: asiakaspalvelu@sopivasti.fi

Osoite:
Sopivasti Oy
Kauhavantie 190
62200 Kauhava

Y-tunnus: 3008431-3

Ostoskorisi on tyhjä

Ostoskoriin käytetyt lahjakortit

Suodata tuotteita

Toimitusehdot